Mustafa Destici’nin Genel Başkanlığı Hukuken Geçersizdir…!

BBP Eski Yüksek İstişare Üyesi Mimar Süleyman Deva Niğdelioğlu BBP Genel Başkanının hukuken üyeliğinin bittiğini ve bu sebeple Büyük Birlik Partisi’nin acilen Olağanüstü Kongreye gitmesi gerektiğini söyledi…!

BBP Eski Yüksek İstişare Üyesi Mimar Süleyman Deva Niğdelioğlu’nun yapmış olduğu yazılı açıklama şu şekilde.

SİYASET KURUMU SİSTEM AÇMAZLARI VE SARMALLARINDAN KURTARILMALIDIR!..

KAYNAK 1- 7102 sayılı Kanun MADDE 14- ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu 90 ıncı maddesinin değişik ikinci fıkrası; ‘Siyasi partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamazlar.’ ve MADDE 16- 2839 sayılı Kanunun 16 ncı madde ikinci fıkradan sonra: ‘Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi, kendisinin ve üyesi olduğu siyasi partinin yazılı muvafakati alınarak, başka bir siyasi parti tarafından aday gösterilebilir.’
KAYNAK 2- Ak Parti Tüzüğü-Partide Kayıtlı Olmayanların Adaylık Başvurusu-Madde 131: ‘Milletvekili ve yerel seçimlere aday adaylığı için Parti üyesi olma şartı aranmaz. Parti üyesi olmadan aday gösterilip seçilenler, Parti üyeliğine alınmış sayılırlar. Milletvekili seçilenlerin üyelik kayıtları tüzüğün 11. maddesi gereği genel merkezce ikmal ettirilir.’
 KAYNAK 3- 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu-MADDE 6-2. Fıkra: ‘Kimse, bir partinin birden fazla teşkilat birimine üye kaydolamaz, aksi halde son kayıt tarihinden önce yapılmış olan üyelik kayıtları geçersizdir.

Yasal mevzuat hükümleri bu kadar açık ve net ortadayken soruyoruz;
1.    ‘Ak Parti Genel Merkezi’; ‘Ak Parti Ankara Milletvekili’ seçilen sayın Mustafa Destici’nin ‘Ak Parti Üyelik’ kaydını ilgili yasalara ve ‘Ak Parti Tüzüğü -Madde 131’ de açıkça zikredildiği şekilde ikmal ederek ‘Üyelik Bildirimini’ ‘Yargıtay Başkanlığına’ göndermiş midir?.

2.    ‘Ak Parti Tüzüğü – Dördüncü Bölüm Ortak Hükümler-  Madde 131’ gereği ‘Ak Parti Üyesi’ sayılan sayın Mustafa Destici’nin ‘önceki siyasi parti üyeliği’ yani ‘BBP Üyeliği’,  2820 sayılı yasanın Madde 6- 2. Fıkrası gereği; ‘Geçersiz’ kılınmış mıdır?.. Şayet ‘Ak Parti Tüzüğü -Madde 131’ e göre ‘Ak Parti Üyesi’ yapılmamışsa; yasal dayanağı nedir?

3.    TBMM İnternet sayfası ve Meclis TV’sinde; sayın Mustafa Destici’nin önce ‘Ak Parti Ankara Milletvekili’ olarak ve sonrasın da ise, garip bir şekilde ‘BBP Ankara Milletvekili’ olarak gösterilmesinin yasal dayanağı nedir?..

4.    İşaret ettiğimiz bu gibi ‘fiili durumlar’ açıkça ortadayken BBP MKYK Üyelerinin; BBP Üyeliği geçersiz ve doğal olarak Genel Başkanlığı muhtemel sonlanmış olan sayın Mustafa Destici başkanlığında toplanmasının ve yeni ‘Başkanlık Divanı’ oluşturmak üzere kendisine ‘tam yetki’ verilmiş olmasının geçerliliği olabilir mi?.

5.    SONUÇ OLARAK;  
a)    Konunun muhatapları; gereği adaletle yapılmalı, hata ve yanlıştan ise bir an önce dönülmelidir!.
Ülke siyasetinin ve yönetiminin ‘fiili durumlar’ üzerine inşa edilmesini kabul edilemez bulduğumuzu ifade ediyor ve bu tür uygulamaları ‘demokrasi zaafı’ olarak görüyoruz. Konunun muhataplarının; bu gibi ciddi hata ve yanlışlardan bir an önce dönmelerini, hata ve yanlışları bir an önce gidermelerini, sorumluluklarının gereği olarak kabul ediyor ve ‘adalet anlayışı’ çerçevesinde gereğini yapmalarını bekliyoruz.

b)    Büyük Birlik Partisi Olağanüstü Büyük Kurultayı; Demokrasi Şöleni Şeklinde Toplanmalı!..
Şehid Lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun emaneti olan Büyük Birlik Partisi Siyasi Hareketi yöneticilerini, tüm dava gönüllülerini, fedakar üyelerini ve özellikle üzerlerinde tarihi büyük sorumluk bulunan ‘BBP Genel Kurul Delegelerini’; ‘siyasetin açmazlarını’ ortadan kaldırmak ve artık bir ‘sarmal haline getirilen’ mevcut ‘Baskın Genel Başkanlık Sitemi’ ile ‘Hamaset Siyaseti Anlayışını’ tarihin derinliklerine gömmek ve ‘adalet, ehliyet, liyakat, ölçü, ilke, demokratik katılımcılık ve her aşamada eğitim’ esasları üzere önerdiğimiz,  ‘BİRLİKTE YÖNETİM SİSTEMİNİ’ (Kolektif Yönetim Sistemi) inşaa etmek ve bunun yanısıra serinkanlı, akılcı ‘DEMOKRATİK DİPLOMATİK SİYASET ANLAYIŞINI’ ikâme etmek üzere, ‘BBP Olağanüstü Büyük Kurultayını’ toplamağa davet ediyorum!.

İnanıyorum ki!.. Ülkemizi yönetmeye talip olan tüm ‘Siyasi Partilerimizin’ ve özellikle de Şehid Lider Muhsin Yazıcıoğlu emaneti olan Büyük Birlik Partisi Siyasi Hareketinin; önerdiğimiz bu ‘Yeni Siyaset ve Yönetim Sistemine’ ve bu ‘Yeni Siyaset Anlayışına’ her zamankinden çok daha büyük ihtiyacı bulunmaktadır.

Allah niyeti halis olanların yâr ve yardımcısı olsun!..

Süleyman Deva Niğdelioğlu Kimdir?

1955 Doğumlu- Üç Çocuk Babası- Mimar, 1993 Nizam-ıAlem Ocakları, 1999 Alperen Ocakları Mütevelli, 2003 BBP Üyesi- BBP Sakarya İl Başkan Yardımcısı, 2004 BBP Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı, 2006 BBP MDK Üyesi, 2014-2017 BBP Parti Müfettişi- BBP Teşkilat Başkanlığı Danışmanı- BBP YİK Üyesi, 07 Haziran 2015 MV. Genel Seçimlerinde SP-BBP İttifakında Sakarya BBP Karagah Başkanı, 01 Kasım 2015 MV. Genel Seçimlerinde BBP Sakarya 26. Dönem Milletvekili Adayı.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.