Suut Kemal Yetkin Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Suut Kemal Yetkin Kimdir ? Hayatı ve Biyografisi

Suut Kemal Yetkin, Türk Sanatı’nın tanınmasında ve araştırılmasında öncülük eden ve aynı zamanda yetiştirdiği öğrencileri ile Türk Sanatı’na belki de en büyük katkıyı sunan isimlerden biridir. Suut Kemal Yetkin’in hayatını ve biyografisini sizler için derledik. 1.Milletlerarası Türk Sanatı Kongresini düzenleyen önemli isim Sanat tarihçi, şair ve yazar, profesör ve milletvekili Suut Kemal Yetkin 1903 yılında Urfa’da doğdu. Suut Kemal Yetkin, I. Dönem TBMM Urfa Milletvekili Şeyh Saffet Efendi’nin oğlu ve Devlet Bakanlığı, Fahri Korutürk ve İhsan Sabri Çağlayangil dönemlerinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yapmış İlhan Öztrak’ın kayınpederidir.

Suut Kemal Yetkin Biyografisi ve Hayatı

Suut Kemal Yetkin’in Eğitim Hayatı

İlkokulunu Numue-i Tatbikat Okulu’nda tamamlayan Suut Kemal Yetkin daha sonra Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Suut Kemal Yetkin’in, “Suat Saffet” takma adı altında yazdığı ilk şiiri Yarın (1921) dergisinde yayımlandı. Alanında çok başarılı olan yazıları Servet-i Fünûn, Görüş, Varlık, İnsan, Kültür Haftası, Türk Dili, Sanat ve Edebiyat, Hisar gibi yayınlarda incelendi.

Suut Kemal Yetkin Kimdir, Hayatı ve Biyografisi
Suut Kemal Yetkin Kimdir, Hayatı ve Biyografisi

Paris Sorbonne Üniversitesi’nde 1925 yılında başladığı felsefe eğitimini 1930 yılında tamamlayan Suut Kemal Yetkin, ayrıca Sorbonne ve Rennes üniversitelerinde felsefe, estetik ve sanat tarihi eğitimi de aldı. 1929’da Paris Ecole Normale Supérieure’de pedagoji seminerlerine katıldı.

Suut Kemal Yetkin Biyografi
Suut Kemal Yetkin Biyografi

Türkiye’ye dönerek liselerde ve öğretmen okullarında öğretmen ve yönetici olarak çalışan Suut Kemal Yetkin, Konya, Edirne ve Ankara’da ki liselerde, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde 3 yıl boyunca felsefe ve pedagoji dersleri verdi.

Suut Kemal Yetkin’in Yürüttüğü Görevler

1933 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde estetik ve sanat tarihi doçentliğine atanan Suut Kemal Yetkin, 1937’de İstanbul’dan ayrılıp Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde Fransızca öğretmenliği, 1938-1941 yıllarında Maarif Vekâleti Güzel Sanatlar umum müdürlüğü görevlerinde bulundu. Bu görevi sırasında I.Devlet Resim ve Heykel Sergisi açılmış, geleneksel ve çağdaş Türk sanatını tanıtmakta öncülük eden Güzel Sanatlar Dergisi yayım hayatına girmiştir.

Suut Kemal Yetkin
Suut Kemal Yetkin

1941’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde estetik ve sanat tarihi profesörlüğüne getirilen Suut Kemal, 1943-1950 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yedi ve sekizinci dönem Urfa milletvekili olarak görev yaptı. 1950’de yeniden akademik hayata dönerek Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde Türk ve İslâm Sanatları Kürsüsü’nde çalışmaya başladı.

Suut Kemal Yetkin Türk ve İslâm Sanatları Tarihi Enstitüsü’nü Kurdu

Suut Kemal Yetkin, 1951 yılında uzun yıllar müdürlüğünü yapacağı Türk ve İslâm Sanatları Tarihi Enstitüsü’nü kurdu ve bu alanda çalışan bilim insanlarını bir araya topladı. Komitesinde yer aldığı Milletler arası Türk Sanatları Kongresini oluşturma çabaları içine girdi ve dört yılda bir düzenlenen, Türk sanatının dünyaya tanıtılmasında büyük önem taşıyan, günümüzde de sürdürülen kongrelerin ilkini 19 Ekim 1959’da Ankara’da gerçekleştirdi.

Suut Kemal Yetkin Yağılı Boya Tablosu
Suut Kemal Yetkin Tablosu

1951-1953 yıllarında İlâhiyat Fakültesi’nde dekanlık ve 1959-1963 arasında Ankara Üniversitesi’nde iki dönem rektörlük görevinde bulundu. Bu sırada önemli yayınların basılmasını sağlayan Ankara Üniversitesi Basımevi’ni açtı. 1958’de ordinaryüs profesörlüğe yükseltildi. 1963-1964 ders yılında Columbia ve Paris Sorbonne üniversitelerinde de Türk sanatı üzerine dersler verdi. İki kez Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığını yürüttü.

Suut Kemal Yetkin'in Yaşamı
Suut Kemal Yetkin’in Yaşamı

Kurucularından olduğu Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Güzel Sanatlar Kürsüsü başkanlığı hem de öğretim üyesi olarak 1973 yılında yaş haddinden emekli oldu. 18 Nisan 1980 tarihinde Ankara’da hayatını kaybetti.

Suut Kemal Yetkin’in Şiirleri, Yazıları ve Araştırma Yayınları

Suut Kemal Yetkin’in Şiirleri

Şi’r-i Leyal (Poem of the Nights, 1923).

Suut Kemal Yetkin’in Yazıları

Edebiyat Konuşmaları (Literary Conversations, 1944)

Edebiyat Üzerine (About Literature, 1952)

Günlerin Götürdüğü (Things That Days Carried Away, 1958)

Düşün Payı (Time to Think, 1960)

Yokuşa Doğru (Towards the Slope, 1963)

Şiir Üzerine Düşünceler (Thoughts on the Poetry, 1969)

Denemeler (Essays, 1972).

Suut Kemal Yetkin’in Araştırma Yayınları 

Estetik (Aesthetics, 1931)

Büyük Mustaripler (Great Sufferers, 1932, with the name The Great Uncomfortables, 1976)

Metafizik (Metaphysics, 1932)

Sanat Felsefesi (Philosophy of Art, 1934)

Filozof ve Sanat (Philosopher and Art, 1935)

Ahmet Haşim ve Sembolizm (Ahmed Haşim and Symbolism, 1938)

Edebî Meslekler (Literary Professions, 1941, with the name Movements in Literature, 1967)

Estetik Dersleri (Aesthetics Courses, 1st volume: History of Aesthetics, 1942)

Sanat Meseleleri (Art Issues, 1945)

Sanat Tarihi (1945), Leonardo da Vinci’nin Sanatı (Art of Leonardo da Vinci, 1945)

İslâm Mimarisi (Islamic Architecture, 1954)

Büyük Ressamlar (Great Painters, 1955), Baduleaire ve Kötülük Çiçekleri (Baudelaire and The Flowers of Evil, 1967)

Türk Mimarisi (Turkish Architecture, 1970)

Estetik Doktrinler (Aesthetic Doctrines, 1972)

İslâm Ülkelerinde Sanat (Art in Islamic Countries, 1974)

Barok Sanat (Baroque Art, 1976), Estetik ve Ana Sorunlar (Aesthetics and the Basic Issues, 1979). 

Suut Kemal Yetkin ayrıca Türk İslâm sanatı, Batı uygarlığı, çağdaş sanat, felsefe ve edebiyat alanlarında Türkçe ve yabancı dilde kırkı aşkın kitap, seksenden fazla makale ve deneme yazısı, yirmiye yakın çeviri kitap bırakmıştır.

TRT’nin Gerçekleştirdiği “Yaşayan Edebiyatçılar” adlı Programa Konuk Olan Suut Kemal Yetkin Burada Sanat Tarihi ve Çalışmalarını Anlatmıştır. O Belgesel ise Şöyle;

Suut Kemal Yetkin Belgeseli ve 16.Uluslararası Türk Sanatları Kongresi

Suut Kemal Üzerine, Suut Kemal Yetkin Belgesli,
Suut Kemal Üzerine, Suut Kemal Yetkin Belgesli

16. Uluslararası Türk sanatları Kongresi kapsamında Suut Kemal Yetkin bir belgesel ile anlatılacak. Belgeselde 60 yıl önce 1959’da ilk kongreyi Ankara’da yapan Suut Kemal Yetkin’in sanat tarihçi, estetikçi, şair, eleştirmen ve deneme yazarı kimliği ele alınıyor.

Onu bir öğretmen olarak hayatta olan öğrencileri, bir baba olarak kızı Gülmen Öztrak’ın sözleriyle anlatan belgesel’in yönetmenliğini Kerime Şenyücel üstlenirken metin yazarlığını ise Zeynep Yasa Yaman üstleniyor. 3 Ekim 2019 tarihinde Suut Kemal Yetkin’in belgeselinin kısa versiyonu Hacettepe Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Salonunda 10:30’da gösterilecek.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.