Görsel Medyada Emek Sömürüsü

Kitle iletişim araçları yasama, yargı ve yürütmenin ardından dördüncü kuvvet olarak kabul edilmektedir. Halkı bilgilendirmek ve kamunun yararına enformasyon sağlamak birincil görevlerinden biridir. Fakat medyayı iletişim alanında uzmanlaşmış kişiler yerine farklı sektörlerde kendine yer edinen iş adamlarının yönetmeye başlamasıyla medya sektörü ticari bir araç haline gelmiş bulunmaktadır. Ticari bir oluşumdan ibaret olan medya sektörü, kapitalizmin en büyük çarklarından biri olmaya devam etmektedir. Bu çarkın dönmesinde görsel ve yazılı medyanın payı büyüktür.

Kitle iletişim araçlarından televizyon sektörünün en büyük gelir kaynaklarından biri televizyon dizileri ve programlarıdır. Televizyon sektörünün en büyük kar paydalarından birini oluşturan diziler uluslar arası dizilere göre Türkiye’de çok daha uzun sürelerde yayınlanmaktadır. Yurtdışında ortalama 50 dakika olan diziler ülkemizde 90 dakikanın üzerinde ve her hafta yayınlanmaktadır. Her hafta 90 dakikalık bir dizinin yayına yetişebilmesi için dizi sektörü çalışanları insanüstü bir performans sergilemektedir. Bu performans sergilenirken set işçileri sağlık koşulları hiçe sayılarak günlerce uykusuz ve dinlenmeksizin çalıştırılmaktadır. Bazen bu koşullarda ne yazık ki insanlar hayatlarını kaybetmektedir. Hiçbir sosyal güvence hakkı olmayan ve her an işten uzaklaştırılma korkusuyla çalışan işçiler hep daha fazla beklentiye cevap vermek zorunda bırakılmaktadır. Bu konuda kitle iletişim alanı ile ilgili devlet organları hiçbir şekilde çözüm üretmemekte ve emek sömürüsüne seyirci kalmaktadır. Yaklaşık bir ya da iki yıl önce özel bir televizyon kanalında yayınlanan reytingleri yüksek bir dizide set işçilerinden biri yoğun çalışma saatlerinden dolayı bu duruma daha fazla dayanamamış ve hayatını kaybetmiştir. Ama bu ölüm bile her hangi bir şekilde çözüm bulmak konusunda sorumlu kurumları harekete geçirmemiş, çözüm için daha kaç işçi ölmeli sorusunu akıllara getirmiştir.

Sonuç olarak dizi sektöründeki bu akıl almaz durumların -ölümlerin- önüne geçilmesi için set işçilerinin dernekleşmeye gitmeleri ve bizlerin yani izleyicilerin bu konuda bilinçlenerek yeni ölümler gerçekleşmemesi için karşı duruş sergilemesi gerekmektedir. Ayrıca bu sömürünün ve ölümlerin önüne geçilmesinde en büyük rol oynayacak kurum, kitle iletişim organlarından sorumlu olan devlet organlarından biridir. Bu sömürünün önüne geçilmesi için medya patronlarıyla iletişime geçilmeli ve bazı yaptırımlar uygulanmalıdır. Bu konuyla ilgili çalışan kurumların yasal süreci başlatarak ve gerektiği takdirde set işçilerini koruyacak kanunlar çıkararak emek sömürüsünün önüne geçmesi gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.